आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय
Post-Earthquake Response and Recovery Updates, Gorkha February 2016 प्रकाशन, संस्थागत त्रैमासिक प्रतिवेदन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quaterly Progress Report -Volume I
जिल्ला दररेट प्रकाशन २०७२-०४-२६ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोरखा जिल्लाको आ.व. २०७२-०७३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
Skip to toolbar