आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

वार्षिक जिल्ला विकास योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-११-२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवौं जिल्ला परिषद् बाट पारित "वार्षिक जिल्ला विकास योजना", आर्थिक वर्ष २०७३/०७४
२०७२ फाल्गुण १८ गते
वार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७२/०७३ वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-०६-१४ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"कृषिमा व्यवसायीकरण, पर्यटन र पूर्वाधारको विस्तार, समतामूलक र समुन्नत समाज विकासको मूल आधार" आठौं जिल्ला परिषदकबाट पारिद वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७१ फाल्गुण २७ गते
वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आ.व. २०७१/०७२ वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को लागि सातौँ जिल्ला परिषद्बाट पारित वार्षिक जिल्ला विकास योजना
Skip to toolbar