आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची

ग्रामीण आवास अनुदान तथा ग्रामीण पूर्वाधार पुनर्निमाण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट ईमेल मार्फत प्राप्त राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकणको कार्यसमितिको निर्णय अनुसार स्वीकृत निम्न गाविसको निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली जिल्ला समन्वय उपसमितिको निर्णय अनुसार सवैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

 1. Aanpipal VDC
 2. Aaruarbang VDC
 3. Aaruchanaute VDC
 4. Aarupokhari VDC
 5. Asrang VDC
 6. Baguwa VDC
 7. Bakrang VDC
 8. Barpak VDC
 9. Bhumlichok VDC
 10. Bihi VDC
 11. Borlang VDC
 12. Bungkot VDC
 13. Chhekampar VDC
 14. Chhoprak VDC
 15. Chumchet VDC
 16. Chyangli VDC
 17. Darbung VDC
 18. Deurali VDC
 19. Dhawa VDC
 20. Dhunwakot VDC
 21. Finam VDC
 22. Fujel VDC
 23. Gaikhur VDC
 24. Gankhu VDC
 25. Ghairung VDC
 26. Ghyachchok VDC
 27. Ghyalchok VDC
 28. Gorkha Municipality
 29. Gumda VDC
 30. Harmi VDC
 31. Jaubari VDC
 32. Kashigaun VDC
 33. Kerabari VDC
 34. Kerauja VDC
 35. Kharibot VDC
 36. Khoplang VDC
 37. Laprak VDC
 38. Lapu VDC
 39. Lho VDC
 40. Makaising VDC
 41. Manbu VDC
 42. Masel VDC
 43. Mirkot VDC
 44. Mnakamana VDC
 45. Muchchok VDC
 46. Nareshwor VDC
 47. Nmajung VDC
 48. Palungatar VDC
 49. Panchkhuwa Deurali VDC
 50. Pandrung VDC
 51. Prok VDC
 52. Samagaun VDC
 53. Saurpani VDC
 54. Shreenathkot VDC
 55. Simjung VDC
 56. Sirdibas VDC
 57. Swara VDC
 58. Taklung VDC
 59. Takukot VDC
 60. Tamalabot VDC
 61. Tandrang VDC
 62. Tanglichok VDC
 63. Taple VDC
 64. Thalajung VDC
 65. Thumi VDC
 66. Uhiya VDC

Skip to toolbar